OOP a Java 8
Návrh a vývoj složitějšího projektu
vyhovujícího zadanému rámci

Obálka

Naposledy aktualizováno:    2015-11-07 – 10:40:53

Zpět na přehled knih.

Účel a cíl publikace

Tato kniha má sloužit jako doplněk mých učebnic
zabývajících se architekturou objektově orientovaných programů.
Je primárně určena studentům úvodních kurzů programování,
kteří na školách, na nichž učím, připravují svůj semestrální projekt
a nedokáží si správně zapamatovat vše,
co jsme si na přednáškách či cvičeních řekli.
Má proto sloužit jako podklad k zopakování si látky z hodiny
a současně jako vodítko při vývoji své vlastní aplikace.

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve vašich programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi
a jestli proto není k dispozici novější verze.

Spuštění generátoru

Balík doprovodných programů je uložen jako samorozbalovací archiv,
který je naprogramován v jazyku Java, takže vyžaduje,
abyste již měli na svém počítači Javu instalovánu.
Další podmínky na vás neklade.

Archiv spustíte obdobně jako jiné programy,
tj. povětšinou poklepáním na příslušný soubor.
Po jeho spuštění se otevře dialogové okno (viz obrázek),
v němž zadáte vše potřebné a spustíte generaci požadovaných doprovodných programů.

Máte-li na počítači instalovaný nějaký (většinou komprimační) program,
který se prohlásí za "vlastníka" JAR-souborů,
nemusí vám dovolit spustit JAR-soubor poklepáním.
Bude-li proto váš počítač trucovat a bude odmítat JAR-soubor jednoduše spustit,
zkuste program spustit z příkazového řádku zadáním příkazu:

  java -jar <cesta-k-Jar-souboru>

V některých operačních systémech, např. ve Windows,
nemusíte dokonce ani zadávat celou cestu k souboru,
ale stačí pouze přetáhnout soubor do okna příkazového řádku
a systém cestu na konec aktuálního příkazového řádku sám doplní.

Ovládání generátoru

Ovládání generátoru je jednoduché. Po spuštění souboru se otevře dialogové okno,
v němž do vstupního pole Cílová složka: zadáte cílovou složku,
do které se mají vygenerované projekty ukládat (složka musí existovat).
Nemáte-li odkud její adresu zkopírovat a nechce-li se vám vypisovat,
můžete stisknout tlačítko Procházet ...
a složku najít, resp. vytvořit prostřednictvím dialogového okna.

Pod vstupním polem je seznam s názvy projektů, které je možno vygenerovat.
Projekty vybíráte klepnutím myši. Chcete-li jich vybrat více,
můžete využít přeřaďovačů CTRL a SHIFT, které zde fungují standardně.
Chcete-li vybrat všechny projekty, stačí pod seznamem stisknout tlačítko
Generovat všechny.

Po zadání cílové složky a seznamu generovaných projektů
stiskněte tlačítko OK
a během chvilky se v zadané cílové složce požadované projekty objeví.