Knihy

Poslední úprava:    2020-04-30_čt_17-03

Tato stránka slouží jako křižovatka pro ty, kteří se chtějí dozvědět podrobnosti
o některé z učebnic programování publikovaných po roce 2005,
případně si stáhnout některý z nabízených doprovodných souborů.

Máte-li zájem o starší publikace, tak nejžádanější z nich jsou k dispoci
na stránce http://publikace.pecinovsky.cz.Z knih vydaných po roce 2005 jsou k dispozici stránky následujících titulů:

Obálka knihy: Java 21 – Kompletní příručka jazyka

Java 21 – Kompletní příručka jazyka

Publikace podrobně probírá dvacátou první verzi jazyka Java
včetně některých konstrukcí, které budou zavedeny teprve v příštích verzích,
a konstrukcí, na které v jiných učebnicích již nezbývá místo.
 
 

Obálka knihy: Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.11

Python
Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.11

Podrobně probírá jazyk Python a jeho možnosti včetně těch na které v jiných knihách,
již nezbývá místo. Snaží se představit jazyk hlouběji, než bývá zvykem,
aby v ní uživatelé našli potřebné informaci i v okamžiku, kdy začnou své původně
jednoduché programy zdokonalovat a budou se potřebovat seznámit s konstrukcemi,
které jim usnadní další vylepšování jejich dítek.
  

Obálka knihy: Python – Knihovny pro práci s daty pro verzi 3.11

Python
Knihovny pro práci s daty pro verzi 3.11

Kniha volně navazuje na učebnici Začínáme programovat v jazyku Python
Je stručnou referenční příručkou modulů ze standardní knihovny,
které jsou určeny pro práci s daty, včetně možnosti použití virtuálního prostředí.
Poté seznámí s nejdůležitějšími externími knihovnami používanými při analýze dat,
konkrétně s knihovnami NumPy, Matplotlib a pandas.
  

Obálka knihy: Začínáme programovat v jazyku Python

Začínáme programovat v jazyku Python
Učebnice programování pro naprosté začátečníky

Druhé, výrazně přepracované vydání populární učebnice.
Kniha je určena pro naprosté začátečníky a pro ty, kteří prošli kurzy,
kde je neučili programy navrhovat, ale pouze zakódovat programy již navržené.
 
 

Obálka knihy: Začínáme programovat v jazyku Java

Začínáme programovat v jazyku Java
Učebnice programování pro naprosté začátečníky

Kniha je určena pro naprosté začátečníky a pro ty, kteří prošli kurzy,
kde je neučili programy navrhovat, ale pouze zakódovat programy již navržené.
 
 

Obálka knihy: Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.10

Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.10

Publikace podrobně probírá jazyk Python a jeho možnosti včetně těch,
na které v jiných učebnicích již nezbývá místo.
 
 

Obálka knihy: Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9

Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9

Publikace podrobně probírá jazyk Python a jeho možnosti včetně těch,
na které v jiných učebnicích již nezbývá místo.
 
 

Obálka knihy: Začínáme programovat v jazyku Python

Začínáme programovat v jazyku Python
Učebnice programování pro naprosté začátečníky

Kniha je určena pro naprosté začátečníky a pro ty, kteří prošli kurzy,
kde je neučili programy navrhovat, ale pouze zakódovat programy již navržené.
 
 

Obálka knihy: Java 14 – Kompletní příručka jazyka

Java 14 – Kompletní příručka jazyka

Publikace podrobně probírá čtrnáctou verzi jazyka Java
včetně některých konstrukcí, které budou zavedeny teprve v příštích verzích,
a konstrukcí, na které v jiných učebnicích již nezbývá místo.
 
 

Obálka knihy: Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8

Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8

Podrobný výklad vlastností jazyka Python pro verzi 3.8.
 
 

JUnit 5 — Jednotkové testování na platformě Java

JUnit 5 — Jednotkové testování na platformě Java

Rzchlá příručka pro zájemce o nejrozšířenější testovací framework.
 
 

Obálka knihy: Java 9 – Kompletní příručka jazyka

Java 9 – Kompletní příručka jazyka

Podrobný výklad vlastností deváté verze jazyka Java.
 
 

Obálka knihy: Java 9 – JShell (Edice pro netrpělivé)

Java 9 – JShell (Edice pro netrpělivé)

Seznamuje s nástrojem JShell, který byl ve verzi 9 nově zařazen
do základní sestavy nástrojů jazyka a platformy Java.
 
 

Obálka knihy OOP a Java 8 –
           Návrh a vývoj složitějšího projektu vyhovujícího zadanému rámci

OOP a Java 8 – Návrh a vývoj složitějšího projektu
vyhovujícího zadanému rámci

První díl série příruček, které mají studentům pomoci
s aplikací probrané látky při vývoji složitějšího projektu.
 
 

Obálka Java 8.0 – Učebnice objektové architektury pro mírně pokročilé

Java 8 – Učebnice objektové architektury pro mírně pokročilé

Druhý díl knih Java 7 – Učebnice objektové architektury pro začátečníky
a OOP – Naučte se myslet a programovat objektově.
Tato kniha zavádí oproti svým prvním dílům dvě změny:
 • Převádí uživatele na profesionální vývojové prostředí NetBeans
 • Zavádí v doprovodných programech anglické identifikátory.
Kniha probírá objektové konstrukce do větší hloubky a seznamuje s dalšími návrhovými vzory.
Současně představuje funkcionální konstrukce, které zavedla Java 8 a ukazuje,
jaké změny v architektuře tato změna přináší.

 
 
Obálka Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací

Java 7 - Učebnice objektové architektury pro začátečníky

Kniha ještě dále dotahuje koncepci nastolenou svými předchůdkyněmi. Vychází z toho,
že čím dále tím větší procento programů je vytvářeno nejrůznějšími generátory kódu.
Oblast, která bude automatizaci ještě dlouho vzdorovat, je návrh architektury programů.
Klasicky orientované učebnice programování, které se soustředí především na výklad tvorby kódu,
tak neučí to, co by se jejich čtenáři měli naučit především – navrhovat dobrou architekturu.
Tato učebnice se snaží tuto mezeru zaplnit.
 
 

Obálka knihy OOP – Learn Object Oriented Thinking and Programming

OOP – Learn Object Oriented Thinking and Programming

Inovovaná anglická verze knihy OOP - Naučte se myslet a programovat objektově.
Tato kniha by pro mnohé mohla být zajímavá tím, že si ji můžete na stránce nakladatele
stáhnout zdarma ve formátu PDF.
 
 

Obálka 1. dílu 3. vydání

OOP - Naučte se myslet a programovat objektově

Zaměření knihy možná lépe vystihuje její pracovní název
Objektově orientované programování pro naprosté začátečníky.
Měla by to být učebnice určená pro středoškoláky,
ve které se jim snažím přiblížit základy objektově orientovaného programování.
Je psaná formou rozhovoru s mojí hypotetickou známou,
která se chce naučit objektově programovat v jazyku Java.
 
 

Obálka Myslíme objektově v jazyku Java

Myslíme objektově v jazyku Java

Učebnice objektově orientovaného programování pro naprosté začátečníky.
Oproti ostatním učebnicím se nesoustředí na výuku  syntaxe, ale na
výuku programování.
 
 

Obálka Návrhové vzory

Návrhové vzory
33 vzorových postupů pro objektové programování

Kniha je určena pro čtenáře,
kteří již mají své první programátorské kroky za sebou
a chtěli by se dozvědět více o objektově orientovaném programování.
Kniha není pouhý katalog vzorů,
ale snaží se čtenáře naučit programovat doopravdy objektově.
 
 

Obálka Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací

Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací

Tato knihy rozebírá nové rysy jazyka, s nimiž přišla Java 5.0,
především generické typy a anotace.
Kniha je již doprodána, ale nakladatelství svolilo,
aby si zájemci mohli stáhnout text knihy ve formátu PDF zdarma.
Na stránkách najdete jak text knihy, tak soubory s doprovodnými programy.