Obálka

Python
Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.11

Naposledy aktualizováno:    2015-11-07 – 10:40:53

Zpět na přehled knih.

Obsah

 


Účel a cíl publikace

Kniha vzniká v reakci na velký úspěch knihy Python 3.10 – Kompletní příručka jazyka
a na požadavky o doplnění podrobnějšího výkladu některých oblastí probíraných v doprovodné příručce
Python – Knihovny pro práci s daty pro verzi 3.11.
Podrobně probírá jazyk Python a jeho možnosti včetně těch, na které v jiných knihách již nezbývá místo.
Snaží se představit jazyk hlouběji, než bývá zvykem, aby v ní uživatelé našli potřebné informaci i v okamžiku,
kdy začnou své původně jednoduché programy zdokonalovat a budou se potřebovat seznámit s konstrukcemi,
které jim usnadní další vylepšování jejich dítek.

Nevyhýbá se proto ani takovým tématům, jako je podrobný výklad dekorátorů, deskriptorů, generátorů či metatříd.
Podrobně vysvětluje i pravidla objektově orientovaného paradigmatu,
jejichž špatné pochopení může být příčinou řady problémů.
Současně průběžně upozorňuje na odchylky implementace těchto paradigmat
v jazyce Python a ostatních rozšířených jazycích.

Kniha je určena všem, kteří mají základní znalosti programování a chtějí se naučit pracovat v jazyce Python.
Je koncipována tak, aby mohla zpočátku sloužit jako učebnice jazyka a později jako referenční příručka.
Tím, že se soustředí především na výklad jazyka, může vše vysvětlit podrobněji a do větší hloubky,
než je v běžných příručkách zvykem.
Veškerý výklad je prokládán příklady, na nichž jsou demonstrovány probírané konstrukce a rysy jazyka.
Tyto příklady jsou připraveny ke stažení na webových stránkách autora i na webových stránkách nakladatele.

Kniha však není primárně určena pro naprosté začátečníky.
Pro ně je určena učebnice učebnice, na níž tato kniha volně navazuje.

Obě knihy jsou současně podkladem pro doprovodný e learningový kurz.
Nesnaží se ani probírat rozsáhlé doprovodné knihovny.
Těm se věnují tematicky zaměřené doprovodné příručky, jejichž spektrum postupně rozšiřujeme.

 
 

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve stažených programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi,
a jestli proto není k dispozici novější verze.
Verzi poznáte podle data a případně podle jemu předcházejícího čísla verze.

Doprovodné programy jsou uloženy v souboru 71_Python_311_v1.00.9172_2022-12-16.zip,
jenž obsahuje virtuální složky
 
 

Doplňkové texty (co se do knihy nevešlo)

Většinou to jsou podrobnější vysvětlení některých pasáží výkladu
doplněná jako reakce na dotazy čtenářů,
kterým některá pasáž nepřipadala dostatečně srozumitelná.

Tak, jak budou postupně přicházet žádosti o upřesnění výkladu,
budou se postupně rozšiřovat i tato upřesňující vysvětlení.

 
 

Nejčastější dotazy (FAQ)

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo upozornění na chybu, pošlete mi
mail s předmětem začínajícím 71_Python311ref_Dotaz:
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího, zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.
Prozatím žádné nejsou.
 
 

Errata – opravy odhalených chyb

Prozatím žádné nejsou.