JUnit 5 — Jednotkové testování na platformě Java

Obálka

Naposledy aktualizováno:    2015-11-07 – 10:40:53

Zpět na přehled knih.

Obsah

 

Účel a cíl publikace

Tato kniha by měla být rychlou úvodní příručkou sloužící dvěma skupinám uživatelů. Její první a druhá část je koncipována tak, aby byla užitečná i pro programátory, kteří prozatím nemají žádné zkušenosti s jednotkovým testováním.
Kniha seznamuje s pátou verzí nejpoužívanějšího frameworku pro jednotkové testování. Pokusili jsme se ji vytvořit tak, aby byla užitečná jak programátorům, kteří prozatím žádné zkušenosti s jednotkovým testováním nemají, tak i zkušenějším programátorům, kteří již s frameworkem JUnit pracují a potřebují se seznámit s novinkami jeho páté verze.

První část seznamuje se základy teorie testování a především pak s jednotkovým testováním.

Druhá část základní funkcionalitu páté verze. Začátečníci se z ní dozvědí vše potřebné pro to, aby se mohli ponořit do tvorby vlastních jednotkových testů využívajících platformu JUnit 5. Ti pokročilejší pak uvidí,jak jsou v nové verzi koncipovány funkce, na které jsou z minulých verzí zvyklí.

Třetí část je probírá architekturu frameworku a seznamuje s jeho pokročilejšími funkcemi.

Ve čtvrté části naleznete demonstraci spolupráce frameworku JUnit 5 s frameworky Spring Boot a Cucumber, možnosti dalšího rozšíření pro tvorbu jednotkových testů a v závěru pak čekají příklad tvorby testů na jednotlivé různé vrstvy jednoduché aplikace vystavující služby typu REST Full.

Poslední pátá část obsahuje přílohy. Příloha A stručně seznamuje s odchylkami páté verze od verzí předchozích a Příloha B v probírá uspořádání doprovodných programů ze třetí a čtvrté části.

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve vašich programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi
a jestli proto není k dispozici novější verze.

Dotazy a odpovědi


Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo upozornění na chybu, pošlete mi
mail s předmětem začínajícím 54_JUnit-5_Dotaz:
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího, zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.
Dopředu se ale omlouvám, že vzhledem k časovému zatížení odpovídám trochu se zpožděním.