Obálka

Python
Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9

Naposledy aktualizováno:    2020-08-10_po_13-10

Zpět na přehled knih.

Obsah

 


Účel a cíl publikace

Publikace podrobně probírá jazyk Python a jeho možnosti včetně těch,
na které v jiných učebnicích již nezbývá místo.
Python vznikl jako jazyk, který měl laikům usnadnit vstup do světa programování
a umožnit jim s co nejmenším úsilím vytvářet jednoduché programy.
Jak jeho obliba rostla, rostly i požadavky na rozšíření jeho schopností.
Většina učebnic Pythonu však zůstává u výkladu jeho základních možností.

Tato příručka se snaží představit jazyk Python hlouběji,
aby v ní uživatelé našli potřebné informace i v okamžiku,
kdy začnou své původně jednoduché programy zdokonalovat
a budou se potřebovat seznámit s konstrukcemi,
které jim usnadní další vylepšování jejich dítek.

Kniha je koncipována jako učebnice jazyka a následně i částečná referenční příručka pro ty,
kteří již znají základuy programování a vytvořili nějaký netriviální program,
aby nepotřebovali vysvětlovat naprosté základy programování
(pro naprosté začátečníky je určena učebnice Začínáme programovat v jazyku Python).

Tím, že se kniha soustředí především na výklad jazyka,
může vše vysvětlit podrobněji a do větší hloubky, než je v učebnicích zvykem.
Veškerý výklad je prokládán příklady,
na nichž jsou probírané konstrukce a rysy jazyka demonstrovány.


 
 

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve stažených programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi,
a jestli proto není k dispozici novější verze.
Verzi poznáte podle data a případně podle jemu předcházejícího čísla verze.

K dispozici jsou následující soubory:

 

Doplňkové texty (co se do knihy nevešlo)

Většinou to jsou podrobnější vysvětlení některých pasáží výkladu
doplněná jako reakce na dotazy čtenářů,
kterým některá pasáž nepřipadala dostatečně srozumitelná.

Tak, jak budou postupně přicházet žádosti o upřesnění výkladu,
budou se postupně rozšiřovat i tato upřesňující vysvětlení.

Obsah


 
 

Nejčastější dotazy (FAQ)

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo upozornění na chybu, pošlete mi
mail s předmětem začínajícím 64_PYTHON_39_DOTAZ
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího, zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.

 
 
Sekce je prozatím prázdná
 

Errata – opravy odhalených chyb

Obsah

Nejprve se musím čtenářům omluvitm ale přes snačné úsilí, které jsem knize věnoval já,.
několik laických lektorů a nakonec i redaktor, zůstalo v knize pár chyb.
Sekci jsem rozdělil na dvě části: v první z nich jsou opravy závažnějších chyb,
kam řadím chyby ve výpisech programů a nepřesné formluace ve výkladu,
ve druhé pak opravy nejrůznějších překlepů, kterých si občas běžný čtenář ani nevšimne.
 

Způsob značení

Pozici chybného místa v knize budu u běžného textu deklarova číslem stránky
následovaným pořadím odstavce na stránce
a pořadím inkriminovaného řádku v daném odstavci.
Bude-li pořadové číslo záporné, označuje pořadí od konce stránky, resp. odstavce.
budeli kladné, označuje pořadí od počátku. Např. text

Strana 43, odst -5, řádek +1

bude označovat 1. řádek shora v 5. odstavci odspodu na stránce 43.
V případě výpisu programu bude místo toho uvedeno číslo výpisu a číslo řádku ve výpisu - např.

Strana 145, výpis 8.16, řádek 17

Při počítání odstavců je celý výpis (bez popisku) brán jako jeden odstavec
(popisek je brán jako samostatný odstaec).
V sekci V knize: bude uveden celý řádek s chybou (v případě potřeby i více řádků)
a chybný text (slovo či část věty) bude podtržený.

Bude-li někdy potřeba další vysvětlení nebo nějaká pomocná informace,
bude umístěna hned za navigaci (číslo stránky, odstavce, řádku) a bude vysazena kurzivou.
 

Důležité opravy

Sekce je prozatím prázdná
 

Překlepy

Sekce je prozatím prázdná