Obálka

Začínáme programovat v jazyku Python

Naposledy aktualizováno:    2020-08-10_po_13-10

Zpět na přehled knih.

Obsah

 


Účel a cíl publikace

Kniha je určena všem, kteří ještě nikdy neprogramovali, a pro ty, kteří prošli kurzy,
kde je neučili programy navrhovat, ale pouze zakódovat programy již navržené.
Nepředpokládá žádné předběžné znalosti a dovednosti kromě základů práce s počítačem.
Jejím cílem je naučit čtenáře základní znalosti a dovednosti potřebné k vytváření jednoduchých aplikací.
Osvojené základy pak čtenáři umožní, aby v případě hlubšího zájmu o programování v jazyku Python
mohl pokračovat některou z učebnic určených pro mírně pokročilé programátory – nejlépe samozřejmě
mojí učebnicí Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9.

Kniha je na našem trhu poměrně ojedinělá. Na rozdíl od většiny ostatních učebnic, které učí,
jak navržený program zakódovat v probíraném programovacím jazyku,
tato kniha učí čtenáře doopravdy programovat.
Nesoustředí se proto na výuku syntaxe jazyka a práce s knihovnami, ale učí,
jak v Pythonu požadovaný program navrhnout a odladit.
Při tom učí čtenáře, jak má při programování myslet.

Kniha je sice primárně určena začátečníkům, ale ohlasy recenzentů ukázaly,
že v ní najdou poučení i zkušení programátoři.
Jak výstižně napsal jeden čtenář:
„Myslel jsem si, že nejsem žádné programátorské ucho.
Když jsem ale přečetl vaši učebnici, otevřel jsem oči a hubu.
Konečně jsem pochopil věci, které mi ostatní učebnice nedokázaly vysvětlit.“


Kniha vznikla na základě dlouholetých zkušeností se školením profesionálních programátorů,
výukou programování na univerzitě i vedením žákovských programátorských kroužků.
Uvádím v ní čtenáře krok za krokem do tajů návrhu programů v jazyce Python a ukazuju mu,
jak možnosti této moderní technologie co nejlépe využít a kde si dát naopak pozor na její úskalí.

Výklad je postaven na návrhu netriviální aplikace (textové konverzační hry), kterou spolu s čtenářem
postupně vytváříme, a přitom se čtenář učí nejenom základní programátorské návyky a dovednosti,
ale předvedu mu i nejrůznější užitečné triky, z nichž mnohé nikde jinde vysvětlené nenajde.
Současně upozorňuji na nejčastější začátečnické chyby, které před svými čtenáři ostatní učebnice často tají.
Navíc probírám i řadu programátorských zásad, které patří do základní výbavy objektového programátora,
přestože jsou většinou probírány až v pokročilých nebo dokonce nadstavbových kurzech.

 
 

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve stažených programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi,
a jestli proto není k dispozici novější verze.
Verzi poznáte podle data a případně podle jemu předcházejícího čísla verze.

K dispozici jsou následující soubory:

 

Doplňkové texty (co se do knihy nevešlo)

Většinou to jsou podrobnější vysvětlení některých pasáží výkladu
doplněná jako reakce na dotazy čtenářů,
kterým některá pasáž nepřipadala dostatečně srozumitelná.

Tak, jak budou postupně přicházet žádosti o upřesnění výkladu,
budou se postupně rozšiřovat i tato upřesňující vysvětlení.

Obsah


 
 

Ukázkové aplikace

Jak už jsem řekl, v této sekci budu zveřejňovat zadání, scénáře a řešení textových her,
zaslaných čtenáři knihy a mými studenty.
Ty mohou sloužit jako inspirace pro učitele a další zájemce.

 
 
Sekce je prozatím prázdná
 

Nejčastější dotazy (FAQ)

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo upozornění na chybu, pošlete mi
mail s předmětem začínajícím 65_PYTHON_NZ_DOTAZ
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího, zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.

 
 
Sekce je prozatím prázdná
 

Errata – opravy odhalených chyb

Obsah

Nejprve se musím čtenářům omluvitm ale přes snačné úsilí, které jsem knize věnoval já,.
několik laických lektorů a nakonec i redaktor, zůstalo v knize pár chyb.
Sekci jsem rozdělil na dvě části: v první z nich jsou opravy závažnějších chyb,
kam řadím chyby ve výpisech programů a nepřesné formluace ve výkladu,
ve druhé pak opravy nejrůznějších překlepů, kterých si občas běžný čtenář ani nevšimne.
 

Způsob značení

Pozici chybného místa v knize budu u běžného textu deklarova číslem stránky
následovaným pořadím odstavce na stránce
a pořadím inkriminovaného řádku v daném odstavci.
Bude-li pořadové číslo záporné, označuje pořadí od konce stránky, resp. odstavce.
budeli kladné, označuje pořadí od počátku. Např. text

Strana 43, odst -5, řádek +1

bude označovat 1. řádek shora v 5. odstavci odspodu na stránce 43.
V případě výpisu programu bude místo toho uvedeno číslo výpisu a číslo řádku ve výpisu - např.

Strana 145, výpis 8.16, řádek 17

Při počítání odstavců je celý výpis (bez popisku) brán jako jeden odstavec
(popisek je brán jako samostatný odstaec).
V sekci V knize: bude uveden celý řádek s chybou (v případě potřeby i více řádků)
a chybný text (slovo či část věty) bude podtržený.

Bude-li někdy potřeba další vysvětlení nebo nějaká pomocná informace,
bude umístěna hned za navigaci (číslo stránky, odstavce, řádku) a bude vysazena kurzivou.
 

Důležité opravy

Strana 165, odst +6, řádek +2
V knize:
viz SRP – Single-responsibility principle na straně 292
Správně:
viz SRP – jediná zodpovědnost na straně 99
 
Strana 184, výpis 14.2, řádek -1
V knize:
6     super().__init__(self, name)
Správně:
6     super().__init__(name)

 
Strana 185, výpis 14.3, řádek 9
V knize:
9     super().__init__(self, name)
Správně:
9     super().__init__(name)

 

 

Překlepy

Sekce je prozatím prázdná