Obálka

Začínáme programovat v jazyku Python

Naposledy aktualizováno:    2020-04-30_čt_13-10

Zpět na přehled knih.

Obsah

 


Účel a cíl publikace

Kniha je určena všem, kteří ještě nikdy neprogramovali, anebo se je to sice někdo snažil naučit, ale oni
už vše zapomněli. Nepředpokládá žádné předběžné znalosti a dovednosti kromě základů práce s počítačem.
Jejím cílem je naučit čtenáře základní znalosti a dovednosti potřebné k vytváření jednoduchých aplikací.
Osvojené základy mu pak umožní, aby v případě hlubšího zájmu o programování v jazyku Python
pokračovat některou z učebnic určených pro mírně pokročilé programátory – nejlépe samozřejmě
mojí učebnicí Python – Kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8.

Kniha je na našem trhu poměrně ojedinělá. Na rozdíl od většiny ostatních učebnic, které učí,
jak navržený program zakódovat v probíraném programovacím jazyku, tato kniha učí čtenáře doopravdy
programovat. Nesoustředí se proto na výuku syntaxe jazyka a práce s knihovnami, ale učí, jak program
v Pythonu navrhnout a odladit. Učí čtenáře, jak má při programování myslet.

Kniha je sice primárně určena začátečníkům, ale ohlasy recenzentů ukázaly, že v ní najdou poučení
i zkušení programátoři. Jak výstižně napsal jeden čtenář:
„Myslel jsem si, že nejsem žádné programátorské ucho. Když jsem ale přečetl vaši učebnici,
otevřel jsem oči a hubu. Konečně jsem pochopil věci, které mi ostatní učebnice nedokázaly vysvětlit.“


Kniha vznikla na základě dlouholetých zkušeností se školením profesionálních programátorů,
výukou programování na univerzitě i vedením žákovských pro-gramátorských kroužků.
Uvádím v ní čtenáře krok za krokem do tajů návrhu programů v jazyce Python a ukazuju mu,
jak možnosti této moderní technologie co nejlépe využít a kde si dát naopak pozor na její úskalí.

Výklad je postaven na návrhu netriviální aplikace (textové konverzační hry), kterou spolu s čtenářem
postupně vytváříme, a přitom se čtenář učí nejenom základní programátorské návyky a dovednosti,
ale předvedu mu i nejrůznější užitečné triky, z nichž mnohé nikde jinde vysvětlené nenajde.
Současně upozorňuji na nejčastější začátečnické chyby, které před svými čtenáři ostatní učebnice často tají.
Navíc probírám i řadu programátorských zásad, které patří do základní výbavy objektového programátora,
přestože jsou většinou probírány až v pokročilých nebo dokonce nadstavbových kurzech.

 
 

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve vašich programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi,
a jestli proto není k dispozici novější verze.
Verzi poznáte podle data a případně podle jemu předcházejícího čísla verze
v mém verzovacím systému.

K dispozici jsou následující soubory:

 

Doplňkové texty (co se do knihy nevešlo)

Většinou to jsou podrobnější vysvětlení některých pasáží výkladu
doplněná jako reakce na dotazy čtenářů,
kterým některá pasáž nepřipadala dostatečně srozumitelná.

Tak, jak budou postupně přicházet žádosti o upřesnění výkladu,
budou se postupně rozšiřovat i tato upřesňující vysvětlení.

Obsah


 
 

Nejčastější dotazy (FAQ)

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo upozornění na chybu, pošlete mi
mail s předmětem začínajícím 60_PYTHON_DOTAZ
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího, zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.


Sekce je prozatím prázdná
 

Errata – opravy odhalených chyb

Sekce je prozatím prázdná