Python
Knihovny pro práci s daty, pro verzi 3.11

Obálka

Naposledy aktualizováno:    2015-11-07 – 10:40:53

Zpět na přehled knih.

Obsah

 


Účel a cíl publikace

Kniha volně navazuje na učebnici Začínáme programovat v jazyku Python
a předpokládá proto u čtenáře základní znalosti jazyka Python zhruba v rámci této učebnice.
Nesnaží se být učebnicí datové analýzy, ale je koncipovaná jako referenční příručka
seznamující s nejdůležitějšími moduly používanými při práci s daty a s možnostmi jejich využití.

Nezapomene ani na výklad konstrukcí, které se v začátečnických kurzech běžně neprobírají,
ale při práci s daty je jejich znalost velmi užitečná.
Představí čtenáři bajtové objekty používané při práci s binárními daty,
podrobně probere práci s regulárními výrazy včetně nových konstrukcí přidaných ve verzi 3.11,
seznámí čtenáře s datovými třídami a výhodami jejich použití a vysvětlí mu,
jak pracují správci kontextu a jak je možno je využívat.
Ukáže, jak pracovat s daty uloženými ve formátu CSV a JSON a vysvětlí,
jaké záludnosti na programátora při práci s nimi čekají a jak je možné je obejít.
Vysvětlí principy a možnosti generátorů pseudonáhodných čísel a možnosti jejich použití,
probere datový typ Decimal umožňující práci s velkými čísly, u nichž je důležité zachování přesnosti
a představí moduly pro práci s časem.

Na závěr seznámí s koncepcí virtuálního prostředí
umožňujícímu paralelně pracovat na projektech s různými potřebnými konfiguracemi používaných nástrojů,
představí nástroj pip, vysvětlí jak s jeho pomocí zavádět externí knihovny
a poté postupně předvede zavedení a možnosti použití tří nejdůležitějších datových knihoven:
NumPy, Matplotlib a pandas.
 
 

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve stažených programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi,
a jestli proto není k dispozici novější verze.
Verzi poznáte podle data a případně podle jemu předcházejícího čísla verze.

K dispozici jsou následující soubory: