Obálka

Java 21
Kompletní příručka jazyka

Naposledy aktualizováno:    2023-12-30_čt_17-03

Zpět na přehled knih.

Obsah

 

Účel a cíl publikace

Kniha podrobně vysvětluje vlastnosti dvacáté první verze jazyka Java.
Probírá všechny prvky jazyka včetně těch, které ostatní příručky z nedostatku místa vynechávají.
Provede čtenáře všemi zákoutími jazyka od naprostých základů až po pokročilé konstrukce.
Je koncipována tak, aby mohla sloužit nejenom jako učebnice, ale také jako referenční příručka.
Bude proto užitečná nejenom pro začátečníky, ale i pro pokročilé programátory,
kteří v ní najdou vysvětlení příčin řady problémů, s nimiž se denně setkávají,
spolu s návody na jejich řešení.
Díky svému rozsahu totiž umožňuje podrobně vysvětlit i témata,
která ostatní učebnice přecházejí z nedostatku místa mlčením a nutí tak programátory
postupovat při řešení těchto problémů stylem pokus–omyl.

Vysvětlované konstrukce jsou demonstrovány v prostředí JShell, které které umožňuje jednoduchou
a efektivní demonstraci funkce většiny vysvětlovaných programových konstrukcí bez zbytečné vaty,
která je nutná při použití klasického postupu.
To usnadňuje rychlé vyzkoušení probíraných konstrukcí a případné další experimenty
bez nutnosti psaní pomocného kódu s testovacími metodami a kontrolními tisky.
Tento přístup výrazně usnadňuje využití v základních kurzech programování.

Jedním z užitečných rysů je i to, že všechny složitější syntaktické konstrukce jsou znázorněny
prostřednictvím syntaktických diagramů, které oproti běžným textovým popisům výrazně přesnější
a oproti občas používaným syntaktickým definicím pro člověka mnohem srozumitelnější.

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve vašich programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi a jestli proto není k dispozici novější verze.
Verzi poznáte podle data a případně podle jemu předcházejícímu číslu verze v mém verzovacím systému.

Prozatím je k dispozici pouze soubor
72_Java_21_v1.02.9504_2023-11-08.zip
Obsahující archiv se skripty a doprovodnými programy – vše v kódování UTF-8.

Doplňkové texty (Co se do knihy nevešlo)

Jak už bylo řečeno, zde najdete texty, které se buď do příručky již nevešly,
nebo někdo dodatečně požádal o nějaký doplňkový výklad, bude také zde.

Prozatím nejsou k dispozici žádné soubory.

Errata – opravy odhalených chyb


Prozatím žádná.

Dotazy a odpovědi

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo upozornění na chybu, pošlete mi
mail s předmětem začínajícím 57_Java9_DOTAZ:
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího, zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.