Obálka

Java 9
Kompletní příručka jazyka

Naposledy aktualizováno:    2017-12-02 – 22:35

Zpět na přehled knih.

Obsah

 

Účel a cíl publikace

Kniha podrobně vysvětluje vlastnosti deváté verze jazyka Java.
Probírá všechny prvky jazyka včetně těch, které ostatní příručky z nedostatku místa vynechávají.
Provede čtenáře všemi zákoutími jazyka od naprostých základů až po pokročilé konstrukce.
Je koncipována tak, aby mohla sloužit nejenom jako učebnice, ale také jako referenční příručka.
Bude proto užitečná nejenom pro začátečníky, ale i pro pokročilé programátory,
kteří v ní najdou vysvětlení příčin řady problémů, s nimiž se denně setkávají,
spolu s návody na jejich řešení.
Díky svému rozsahu totiž umožňuje podrobně vysvětlit i témata,
která ostatní učebnice přecházejí z nedostatku místa mlčením a nutí tak programátory
postupovat při řešení těchto problémů stylem pokus–omyl.

Vysvětlované konstrukce jsou demonstrovány v prostředí JShell, které je novinkou deváté verze jazyka
a které umožňuje jednoduchou a efektivní demonstraci funkce většiny vysvětlovaných programových konstrukcí
bez zbytečné vaty, která je nutná při použití klasického postupu.
To usnadňuje rychlé vyzkoušení probíraných konstrukcí a případné další experimenty
bez nutnosti psaní pomocného kódu s testovacími metodami a kontrolními tisky.
Tento přístup výrazně usnadňuje využití v základních kurzech programování. Jedním z užitečných rysů je i to, že všechny složitější syntaktické konstrukce jsou znázorněny
prostřednictvím syntaktických diagramů, které oproti běžným textovým popisům výrazně přesnější
a oproti občas používaným syntaktickým definicím pro člověka mnohem srozumitelnější.

Soubory ke stažení

Pokud vám nebude ve vašich programech něco fungovat, podívejte se sem,
jestli na podobný problém nenarazil už někdo před vámi a jestli proto není k dispozici novější verze.
Verzi poznáte podle data a případně podle jemu předcházejícímu číslu verze v mém verzovacím systému.

K dispozici jsou následující soubory:

Doplňkové texty (Co se do knihy nevešlo)

Jak už bylo řečeno, zde najdete texty, které se buď do příručky již nevešly
(Aby se tisk zbytečně neprodražil, je vhodné, aby počet stran byl dělitelný 32 (optimum),
nebo alespoň 16. To se mi nepodařilo, tak přílohy zveřejňuji zde.)
Pokud se dodatečně ukáže vhodné zveřejnit nějaký další výklad, bude také zde. K dispozici jsou následující soubory:

Errata – opravy odhalených chyb


Strana 73, poslední odstavec, 3.– 5. řádek
V knize:
..., žádám na řádku 5 o vtištění obsahu právě vytvořené proměnné, tj. o vtištění zadaného textu.
(Proč vypadá žádost právě takto, si vysvětlíme v pasáži Literály typu char na straně 69.)
Správně:
..., žádám na řádku 5 o vytištění obsahu právě vytvořené proměnné, tj. o vytištění zadaného textu.
(Proč vypadá žádost právě takto, si vysvětlíme v podkapitole Kvalifikace posílaných zpráv na straně 231)

Dotazy a odpovědi

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo upozornění na chybu, pošlete mi
mail s předmětem začínajícím 57_Java9_DOTAZ:
Bude-li se dotaz týkat něčeho obecnějšího, zveřejním zde odpověď i pro ty ostatní.