Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací

Poslední úprava:    2013-11-01 – 13:18

Zpět na přehled knih.

Obsah

Celá kniha ve formátu PDF

Toto je (alespoň podle mých vědomostí) první kniha v naší republice, kterou se její nakladatel rozhodl po doprodání vystavit a nabídnout veřejnosti zdarma v elektronické podobě. Na svých stránkách mám v elektronické podobě vystaveny i jiné své knihy, ale vždy jsem musel čekat, až vyprší platnost smlouvy s nakladatelem. V té době však již mnohé z toho, co jsem v textu napsal, přestalo být pro značnou část odborné veřejnosti zajímavé.

Toto je poprvé, co mohu knihu vystavit ještě v době platnosti smlouvy. Nakladatelství Computer Press za to patří můj (a věřím, že nejenom můj) velký dík. Tato kniha je totiž v současné době pravděpodobně jediným českým textem, který podrobně probírá syntaktické konstrukce zavedené ve verzi 5.0, především pak generické a parametrizované datové typy a anotace.

Celou knihu si ve formátu PDF můžete stáhnout zde.

Doprovodné programy

Protože různé platformy používají různá kódování, vytvořil jsem pro vás dvě verze archivu projektů. Stáhněte si tu, která vám bude nejsympatičtější.

Podrobnější vysvětlení nejasných pasáží

Nebude-li vám některá pasáž zcela jasná, podívejte se vždy nejprve sem, jestli zde nenajdete doplňující výklad. Nebude-li tu, pošlete mi mail s předmětem začínajícím J50Novinky_Nejasnost: a bude-li se nějaká nejasnost opakovat, opublikuji zde odpověď pro ty ostatní.

Nejčastější dotazy (FAQ)

Tato sekce je určena pro odpovědi na vaše nejčastější dotazy, které se netýkají přímo vykládané látky, ale jsou zaměřeny na některé související záležitosti: instalaci JDK, BlueJ, konfiguračního doplňku a doprovodných programů, některé vlastnosti BlueJ, apod. Budete-li mít dotaz takovéhoto druhu, pošlete mi mail s předmětem začínajícím J50Novinky_Dotaz: a bude-li se nějaká otázka opakovat, opublikuji zde odpověď pro ty ostatní.

Errata

Při psaní knihy se není možné ubránit chybám a nepřesnostem, které se přes veškerou péči všech zúčastněných dostanou až do tištěné verze (hlavně když jim autor text neustále upravuje pod rukama).

V této sekci budu průběžně zveřejňovat veškeré opravy a doplnění, které objevím nebo na které mne upozorníte. Kdybyste při studiu knihy narazili v textu na nějakou chybu, pošlete mi mail s předmětem začínajícím J50Novinky_Chyba: a já bych tu pak vypsal errata.

Prozatím mám pouze jedinou terminologickou opravičku. Když jsem knihu psal, tak javová terminologie související s generickými/parametrizovanými datovými typy teprve kvasila. Časem se usadilo, že pod pojmeme generický (generic = obecný, obecně použitelný) datový typ se rozumí typ s (formálními) typovými parametry (např. List<E>), kdežto termínem parametrický datový typ se rozumí typ, který už má hodnotu typového parametru přiřazenu (např. List<String>).